Sürekli Bilgilendirme Formu

 

SON GÜNCELLENME TARİHİ : 31.12.2021
PORTFÖY BİLGİLERİ
31.12.2021 tarihi itibariyle
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ : 01.10.1997 YATIRIM AMACI /
STRATEJİSİ
ORTAKLIK YAPISI
(% 1' DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLAR İÇİN DOLDURULUR)
31.12.2021 Tarihi İtibariyle (Ay sonları itibariyle) Adı Soyadı veya
Ticaret Unvanı
İştirak Oranı
(%)
İştirak Tutarı
(TL)
Toplam Portföy
Değeri (TL)
123.277.185,00 Ata Yatırım
Menkul Kıymetler A.Ş.
% 3,69 875,543
Pay Başına
Net Aktif Değeri (TL)
2,13 Esas Sözleşmesi
(Tıklayınız)
Diğer
(Halka Açık Kısım)
% 96,31 22.874.457
31.12.2021 BİST
Kapanış Fiyatı (TL)
3,52 TOPLAM % 100 23,750,000
PORTFÖY DAĞILIMI (%) İzahnamesi
(Tıklayınız)
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜRÜ
Gayrimenkuller % 97
Mali Tablolar
(Tıklayınız)
ADI SOYADI UNVANI
Para ve Sermaye
Piyasası Araçları
% 3 Özel Hal Bildirimleri
(Tıklayınız)
Korhan KURDOĞLU Yönetim Kurulu
Başkanı
Erhan KURDOĞLU Başkan Vekili
Elmas Melih ARAZ Üye
İştirakler % 0 Gayrimenkul Değerleme Raporları Murat Ufuk YILMAZ Üye
Tuncer KÖKLÜ Üye
Özlem ÖZÇEVİK Üye (Bağımsız)
TOPLAM % 100 Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporları
Özhan ERTEKİN Üye (Bağımsız)
Bedri KURDOĞLU Genel Müdür