Yatırım Stratejisi

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., gayrimenkul geliştirme ve yatırım faaliyetlerini, kurumsal bir yapıda yürütülmesi zorunlu verimli bir gelir kaynağı olarak değerlendirmektedir.

Yatırım stratejisi olarak sadece İstanbul ve diğer büyük kentler değil, tüm Anadolu kentlerinde yayılma politikası benimsenmiş olup, bu modelin GYO sektörüne de fayda sağlaması beklenmektedir.

Portföyün inşaat riski düşük, kira getirisi yüksek gayrimenkullerden oluşması esas alınmıştır. Böylece küçük yatırımcılara da tüm ülke genelinde kira getirisine odaklanmış bir model sunarak, yatırım yapma fırsatı sunmayı hedeflemektedir.

Gerek portföyü oluşturacak gayrimenkuller, gerekse gayrimenkullerin mekansal dağılımı ile yabancı/yerli yatırımcıların ve küçük yatırımcının da ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu model ile şirketin daha hızlı ve karlı büyümesi planlanmaktadır.