Şirket Yapısı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görevi
Korhan KURDOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan KURDOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Elmas Melih ARAZ Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Ufuk YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncer KÖKLÜ Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Özçevik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özhan Ertekin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı Görevi
Özlem Özçevik Komite Başkanı
Elmas Melih ARAZ Komite Üyesi
Ülkü ÇELİK USTA Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı Görevi
Özlem ÖZÇEVİK Komite Başkanı
Özhan ERTEKİN Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı Görevi
Özhan ERTEKİN Komite Başkanı
Elmas Melih ARAZ Komite Üyesi

Üst Yönetime İlişkin Bilgiler

Adı Soyadı Görevi
Bedri Kurdoğlu Genel Müdür

Personel Sayısı

 25 Ekim 2021 tarihi itibariyle çalışan sayısı 6 kişidir. 

Ortaklık Yapısı

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1.- TL itibari değerde 50.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 1.649.999,56 TL bedelsiz ve 14.153.799 TL bedelli olmak üzere 7.946.201,44 TL’den 23.750.000 TL’ye artırılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değerde (A) grubu 875.543 adet ve (B) grubu 22.874.457 adet olmak üzere toplam 23.750.000 adet paya ayrılmıştır. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdadır:

Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Pay Grubu Pay Nevi
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 875.543,59 % 3,69 A Grubu Nama
Diğer (Halka Açık) 22.874.457 %96,31 B Grubu Hamiline
Toplam 23.750.000,00 %100,00    

Kuruluş ve Sermaye

Ata GYO, 27 Mart 1997 tarihinde 5.000.000 TL kayıtlı sermaye ve 250.000 TL ödenmiş sermaye ile Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanı ile kurulmuş ve 09 Ekim 1997 tarihinde İMKB’de işlem görmeye başlamıştır.

Şirket, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde iken 11 Ekim 2012 tarihinde anasözleşme tadili suretiyle Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsüne dönüştürülmüş ve bu tarihten itibaren Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak faaliyetine devam etmektedir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000 - TL
Çıkarılmış Sermayesi 23.750.000 - TL
Kuruluş Tarihi 11 Ekim 2012 *
Ticaret Sicil Numarası 367415
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul
Halka Arz Tarihi 28 Eylül 2012**
Halka Arz Fiyatı / İşlem Görme Tarihi 1,17 TL / 28.09.2012
İMKB İşlem Kodu ATAGY

* Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin dönüşümü ile kurulmuştur.
**Ata GYO dönüşümü için gerçekleştirilen tahsisli hisse satışı tarihidir.