GYO'lar ve Türkiye'deki Gelişimi

1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yasal düzenlemeleri tamamlanarak hayata geçirilen GYO şirketleri ilk kez 1997 yılında Borsa'da işlem görmeye başlamıştır.

Gayrimenkul sektöründe kurumsallaşmayı teşvik etmek amacıyla tanınan Kurumlar Vergisi istisnası ile bu finansman modeline ilgi hızla artmıştır. 2004 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatında GYO şirketlerine ilişkin hükümlerde ciddi değişikliklere gidilmiş ve yatırım alanları genişletilerek yatırımcıların korunması ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına dair hükümler mevzuata ilave edilmiştir. 2009 yılının sonunda yapılan değişikliklerle de, GYO'lara kuruluşlarından itibaren halka arzlarına kadar tanınan süre kısaltılmış, asgari halka açıklık oranı azaltılmıştır.

Ülkemizde bireylerin tasarruflarının büyük bir bölümünün gayrimenkullerden oluştuğu dikkate alındığında, inşaat sektörüne profesyoneller eliyle yönetilen kurumsal sermayenin girebilmesi büyük önem taşımaktadır. Uzun vadeli konut finansmanının uygulanabilir hale gelmesi ile sektöre kurumsal sermaye girişini sağlayan GYO'lar, yeni sermaye piyasası aracı olarak piyasalarda giderek daha etkin bir rol kazanmaktadır. Başlangıç yıllarında daha çok kiralık gayrimenkul portföylerine yatırım yaparak büyüyen GYO şirketleri, zaman içinde daha çok gayrimenkul geliştiriciliği fonksiyonuna kaymışlar; bunun sonucunda da portföy yapılarında geliştirme projelerinin oranı yükselmiştir. Nitekim, son yıllarda GYO şirketleri, giderek artan bir şekilde yeni konut ve alışveriş merkezi yatırımlarına yönelmeye başlamışlardır.