2019 Yılı Olağan Genel Kurul İptal Bildirimi

Şirketimizin 28.04.2020 tarihinde saat: 11.00'da, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No.109 Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 27.03.2020 tarihli ve 10046 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 422, 423 ve 424. sayfalarında yayımlanmıştır. COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere 21/04.2020 tarihli ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile iptal edilmiştir. İzleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılacağı ilan olunur.