İzahname ve Halka Arz Sirküleri

İzahname

ATA YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI’NDEN ÇIKARILMIS SERMAYEMIZIN 125.000.000.000 TL 1997 YILI KAR PAYINDAN , 125.000.000.000 TL NAKIT KARSILIGI KARSILANMAK SURETIYLE 250.000.000.000 TL’NDAN 500.000.000.000 TL’NA ARTIRILMASI VE NAKIT KARSILIGI ARTIRILAN 125.000.000.000 TL’SI SERMAYEYI TEMSIL EDECEK HISSE SENETLERININ SATISI ILE ILGILI IZAHNAMEDIR. 
BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENIYLE ÇIKARILACAK HISSE SENETLERI SERMAYE PIYASASI KURULU’ NCA 27/05/1998 TARIH VE Y.O.40/503 SAYI ILE KAYDA ALINMISTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIGIMIZIN VE HISSE SENETLERININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. 

I.ORTAKLIGIMIZ HAKKINDA BILGILER 
A.TANITICI BILGILER 
1.Ticaret Unvani :ATA YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 
2.Merkez adresi : GENEL MÜDÜRLÜK Emirhan Cad. No: 145 Balmumcu 80700 Istanbul 
3.Tescil tarihi, sicil numarasi ve ticaret sicil memurlugu : 20.03.1997 / 367415-314997 Istanbul Ticaret Sicil Memurlugu.
4.Süresi : Süresiz 
5.Bilinen Ortak sayisi : Ortaklar pay defterine kayitli, bilinen 5 gerçek ve tüzel kisi ortak vardir. .

DEVAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Halka Arz Sirküleri

 

Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 24/01/2007 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş ve 29/01/2007 tarih ve 6733 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup, ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. 
I.Halka Arz ve Satış Hakkında Bilgiler: 
1. Ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan 6.553.798,56 YTL tutarındaki paylar 22/02/2007-28/02/2007 tarihleri arasında, 5 gün süreyle, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda satılacaktır. 
Bir payın nominal değeri 1.- YTL olup, 1.- YTL nominal değerli bir payın satış fiyatı, nominal değerin altında olmamak üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda oluşacak fiyattır.

DEVAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ